Doe mee met de energietransitie in de Bloemenbuurt

Een aantal bewoners van de Bloemen- en Bomenbuurt heeft de koppen bij elkaar gestoken en het plan opgevat om als wijk eigen duurzame energie op te wekken.
Dat willen we bereiken door zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in de buurt te gaan leggen. Wij denken daarbij niet alleen aan particuliere daken maar ook aan grotere (bedrijfs)daken, zoals het wijkcentrum aan de Anemoonstraat of zelfs de Jumbo.

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om met subsidie van de gemeente een buurtbatterij te plaatsen. Met deze buurtbatterij kunnen we het overschot aan opgewekte energie opslaan. Wij willen dat gebruiken voor het opladen van elektrische fietsen, scooters en scootmobielen. Het overschot is uiteraard afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat we in de wijk kunnen plaatsen.

Graag horen wij van u wat u van ons plan vindt. Ook zijn we benieuwd of u zelf nog suggesties en ideeën heeft over de invulling ervan. Een belangrijke vraag is natuurlijk of u bereid bent om uw eigen dak ter beschikking te stellen.

Voor de uitvoering van het plan hebben we de samenwerking gezocht met Haagse Stroom, een lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk.
Haagse Stroom is een ervaren organisatie op dit terrein en heeft bijvoorbeeld zonnepanelen voor buurtbewoners gelegd op de Abeel- en Valkenbosschool.
Het is de passie van Haagse Stroom om Den Haag aan de groene energie te krijgen en zo samen concrete stappen te zetten om de energietransitie in gang te zetten.

Kunt u eigenlijk niet wachten om mee te doen met de energietransitie? Stap dan in navolging van andere buurtbewoners gelijk over en neem stroom af van
Haagse Stroom. U kunt zich inschrijven via hun website!

www.haagsestroom.nl
Mail: zon@haagsestroom.nl
Tel: 070 – 200 22 91

Werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt
Lars Nanninga en Duurt Alkema
Facebook: @duurzameblob
Mail: larsnanninga@gmail.com
Mail: Duurt@hotmail.com

Ook uw ideeën en suggesties zijn hier van harte welkom.

Back to top