Den Haag gaat met inwoners in gesprek over schone energie in woningen

De gemeente Den Haag gaat met inwoners in gesprek over het gebruik van schone energie in woningen en gebouwen. Tijdens drie informatiebijeenkomsten bespreekt u met de gemeente de concept-transitievisie warmte. De gemeente wil graag horen met welke ideeën van inwoners de visie kan worden verrijkt. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gemeente en de experts. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en vinden in maart en april plaats op verschillende plekken in de stad.

Den Haag wil een duurzame stad zijn die klaar is voor de toekomst. Dat willen we om klimaatverandering tegen te gaan. De oorlog in de Oekraïne confronteert ons er ook mee dat het aardgas dat we gebruiken voor een deel afkomstig is uit Rusland. Daarom is het belangrijk dat de stad doorgaat met het isoleren van woningen en bedrijven en natuurlijk ook de overstap naar het gebruik van schone energiebronnen. We gaan van fossiele brandstoffen naar duurzame warmte- en elektriciteitsbronnen en naar duurzaam transport. Ook in huizen en gebouwen (van bedrijven) gaan we verwarmen, koken en douchen met schone energie. De komende jaren wordt een groot deel van de huizen en gebouwen aangepast op deze verandering. Deze verandering is de warmtetransitie.

Naar een schone warmtevoorziening

Gemeente Den Haag heeft op 23 februari 2022 een concept-transitievisie warmte gepubliceerd. en inwoners en andere betrokkenen worden gevraagd om te reageren in een inspraakprocedure. In deze concept-transitievisie warmte is voor elke buurt van Den Haag beschreven wat goede mogelijkheden zijn voor verwarmen met schone energie. Inwoners en andere betrokkenen kunnen tot 23 mei reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen.

Inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners gaan samen met de gemeente concrete plannen maken voor iedere buurt. Dan wordt toegewerkt naar keuzes voor de beste oplossing om met schone energie huizen en gebouwen te verwarmen in combinatie met isolatie. De concept-transitievisie warmte geeft per wijk of buurt een eerste beeld van goede, schone en beschikbare warmteoplossingen.

Reageren op de concept-transitievisie warmte tot en met 23 mei 2022

Tot en met 23 mei 2022 kunt u reageren op de concept-transitievisie warmte door een zienswijze in te dienen. U kunt bellen naar 14070 of uw reactie mailen naar duurzamestad@denhaag.nl. Een derde optie is een reactie per brief naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Zowel uw mail als uw brief kunt u versturen onder vermelding van “Zienswijze transitievisie warmte Den Haag”. Meer informatie vindt u op https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/den-haag-op-schone-energie

Informatiebijeenkomsten verspreid over de stad

De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers om door te gaan met het isoleren van huizen en gebouwen van bedrijven en met de overstap naar schone energie. Daarom organiseert de gemeente drie informatiebijeenkomsten verspreid over de stad. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

Tijdens de informatiebijeenkomst wil de gemeente graag horen met welke ideeën van inwoners de concept-transitievisie warmte kan worden verrijkt. Ook is er ruimte om in gesprek te gaan en vragen te stellen aan experts.. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we woningen beter isoleren zodat we minder energie verbruiken? Wat is een warmtenet? Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op de concept-transitievisie warmte.

De bijeenkomsten vinden plaats op

• Woensdag 23 maart 19:30 – 21:00 bij Voetbalclub VUC in Mariahoeve

• Maandag 28 maart – 21:00 bij Nutshuis in Centrum

• Woensdag 13 april 19:30 – 21:00 bij Theater Dakota in Zuidwest

Er is een informatiebijeenkomst speciaal voor jongeren op donderdag 7 april 19:30 – 21:00 bij The Student Hotel in de Schilderswijk.

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten!

Wilt u meer te weten komen over hoe huizen verduurzaamd worden? Heeft u vragen over de isolatie van uw huis? Meld u dan aan via www.aanmelder.nl/denhaagopschoneenergie.

Back to top