Bewonersvergadering Bloemenbuurt – AFGELAST

Van uitstel komt deze keer helaas wel afstel. De in april geplande Bewonersvergadering Bloemenbuurt die het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint had verplaatst naar 28 oktober is noodgedwongen alsnog afgelast. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona acht het bestuur het niet verantwoord een fysieke bewonersbijeenkomst te organiseren.

De afhandeling van het formele gedeelte van de Bewonersvergadering handelt het bestuur dit jaar schriftelijk af. Volg ook onze berichtgeving op Facebook.

Stukken Bewonersvergadering 2020:

Jaarverslag 2019
Notulen Bewonersvergadering 2019
Huishoudelijk reglement
Samenstelling bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Het het bestuur van het Wijkberaad wil graag de notulen 2019, de jaarrekening 2019 en het herziene huishoudelijk reglement vaststellen. En het bestuur uitbreiden met Paul van den Berg, die zich heeft gemeld als kandidaat. Lees hier zijn profiel.

Reacties en opmerkingen kunt u voor 21 november mailen naar: wijkberaad@dehyacint.nl
U ontvangt binnen twee weken antwoord. Komen er geen vragen of opmerkingen dan stelt het bestuur van het Wijkberaad de stukken per 21 november vast.

Foto: Bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint, anno 10 mei 2019.

Back to top