Op woensdag 12 april vond de jaarlijkse Bewonersvergadering Bloemenbuurt plaats.

Na het formele deel, waarin onder meer het jaarverslag, financieel verslag, begroting en Jaarplan 2023 aan de orde kwamen, volgt een thematisch deel.

Het thematische deel was gewijd aan fietsparkeren.

Lees hier het Verslag Bewonersvergadering 12 april 2023

Agenda 12 april
Jaarcijfers 2022
2022 kascommissie controle
De Hyacint – financieel incl. beeldverslag
2023 begroting Wijkberaad def
Jaarplan 2023
Back to top