Beste bewoners van de Bloemenbuurt,

Wat leven we in een vreemde tijd. Opeens gaan kinderen niet meer naar school, werken de meeste mensen gedwongen vanuit huis, gaan de gezellige koffieochtenden niet meer door en kunnen we geen familie of vrienden ontvangen. Het dagelijkse leven ziet er heel anders uit. Zelfs met boodschappen doen op de Goudsbloemlaan, een goede wandeling door de buurt of naar de speeltuin in het Rode Kruisplantsoen: steeds moeten we 1,5 meter afstand houden en daarmee lijkt niets meer eenvoudig. Ik merk het zelf ook. Op het stadsdeelkantoor bruist het altijd van de energie en is het een komen en gaan van mensen. Nu zit er een enkele collega. Maar privé raakt het mij ook zeer, even gezellig bij iemand op bezoek of samen sporten zit er nu even niet in.

Dan is ook nog de angst: de angst om besmet te raken of zeer ziek te worden door het Corona virus. Een aantal van jullie is ziek (geweest). Mocht u ziek zijn dan wensen we u voorspoedig beterschap. En voor eenieder die de ziekte en het daarbij komende verdriet van dichtbij moest meemaken; wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.  

Gelukkig zijn er ook veel mooie momenten nog. En laten we daar vooral nu onze kracht uit halen. Het gewone leven gaat door. U kunt nog steeds een wandeling maken, het vuilnis wordt opgehaald, het gras in het park wordt gemaaid en de thuiszorg bezoekt diegene die dat nodig hebben.

U kunt gewoon uw grofvuil laten ophalen, de politie bewaakt net als anders de veiligheid in de wijk, jongerenwerkers spreken jongeren aan die samenscholen en de handhavers houden de boel goed in de gaten. Toen ik gisteren door de wijk fietste viel me op hoeveel er gebeurde: de ramenwasser was aan het werk, de winkels waren open, huizen worden verbouwd en ook de stratenmaker deed zijn werk.

Ook al is het overal wat stiller, Segbroek staat niet stil. We zijn er voor elkaar en we komen hier met elkaar door heen. Weet dat wij van het stadsdeel voor uw klaar staan. En onze collega’s van politie  en handhaving ook.

Blijf gezond en weet ons te vinden.

Met vriendelijke groet,

Annette A. de Graaf
stadsdeeldirecteur Segbroek,


Gemeente Den Haag
Dienst Publiekszaken
Postbus 12621
2500 DL Den Haag
www.denhaag.nl

“Actief Samen voor een Leefbare Stad”

Back to top