Actieplan Schone Stoep: bewoners beter bereiken en harder handhaven

Een schone stad is van ons allemaal. Veruit de meeste bewoners en ondernemers werken mee om onze straten en stoepen schoon te houden. Een kleine groep vervuilers blijft helaas keer op keer afval naast de ondergrondse restafvalcontainers zetten. Een doorn in het oog van bewoners, bezoekers en de gemeente Den Haag. Daarom komen wethouders Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) en Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) versneld met het Actieplan Schone Stoep.

Hilbert Bredemeijer: “Onze vuilnismannen en – vrouwen halen jaarlijks tonnen afval op en toch is het op sommige plekken een enorme rotzooi, ik vind het een belediging voor onze mooie stad. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat bewoners hun huisvuil zo makkelijk mogelijk kwijt kunnen, daar doen we nu een schepje bovenop. Maar Hagenaars hebben ook zelf een verantwoordelijkheid om het dan ook op de juiste wijze te doen. Eenieder die dat niet doet, verpest het voor zijn buurman en buurvrouw. Daar gaan we hard op handhaven.”

Het actieplan richt zich op de zogenaamde bijplaatsingen: vuilniszakken, dozen en grofvuil naast dat naast containers wordt geplaatst.Deze zorgen voor overlast, verloedering en ergernis. Het plan loopt vooruit op een breder plan voor een schone stad later dit jaar.

Makkelijker melden, bewoners betrekken 

Het plan bevat naast de doorlopende basisaanpak van communicatie, gedragsinterventies, participatie, educatie en handhaving, diverse extra maatregelen en pilots waaronder de invoering van een vaste ophaaldag voor grofvuil, die per 1 juli van start gaat in stadsdeel Laak. Ook gaat de gemeente communiceren in meerdere talen om bewoners beter te bereiken. Daarnaast wordt de handhaving in burger opgeschroefd, onder andere buiten kantoortijden, bijvoorbeeld ‘s nachts, zodat kosten verhaald worden op vervuilers. Ook doen we extra buurtonderzoek en wordt de succesvolle pilot met containertuintjes – tuintjes rondom de ondergrondse containers – waardoor mensen minder snel hun afval naast de bak te zetten, uitgebreid met 25 nieuwe locaties door de stad.  

De ervaring leert dat illegaal afval op straat en bij de containers afneemt als bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt of wijk. Daarom gaat de gemeente meer bewoners werven om een container te adopteren – dat zijn er nu al 900 – en worden wijkambassadeurs ingezet om bewoners tips te geven. Om het maken van een melding van illegaal afval bovendien nog makkelijker te maken, lanceert de gemeente begin 2021 de nieuwe MyCleanCity App, waarbij bewoners realtime kunnen zien wanner afval is verwijderd. Over een jaar wordt het Actieplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Liesbeth van Tongeren: “In de coronacrisis wordt meer afval aangeboden. Mensen zijn meer thuis en bestellen veel meer online. Dat zorgt voor 40% meer afval. Er rijden daarom extra wagens en onze mensen werken extra hard door. Toch zien je als je door de stad fietst nog veel troep op straat. Daarom nemen we nu extra maatregelen om ervoor te zorgen dat onze stad mooi en schoon blijft.”

Back to top