Nieuws

Grootste afvalsorteerstraat van Den Haag in de Bloemenbuurt geopend

De afvalsorteerstraat bij winkelcentrum Goudsbloemlaan werd zaterdag 23 februari door wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) feestelijk geopend. Met 14 ondergrondse afvalbakken voor glas, papier, textiel, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken op één plek is het direct ook de grootste afvalstraat van Den Haag.

“Steeds meer mensen in Den Haag willen hun afval scheiden. Het is belangrijk om hen daarbij te helpen om dit op zo’n makkelijk mogelijke manier te doen. Met deze afvalsorteerstraat kunnen buurtbewoners al hun gescheiden afval op een plek kwijt,” aldus Van Tongeren.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat alle Haagse wijken een afvalsorteerstraat krijgen. De gemeente streeft er naar dat elke inwoner binnen ongeveer 400 meter van zijn of haar voordeur afval gescheiden weg kan gooien. Van Tongeren: “zo werken samen met bewoners aan een aantrekkelijke en groene stad.”

Tijdens de feestelijke opening kregen buurtbewoners informatie over afval scheiden en vond er een afvalloterij en een workshop ‘trommelen op rommel’ plaats. Ook was er ter ere van deze dag een wedstrijd uitgeschreven. Bewoners konden afval inleveren op 23 februari tussen 10.00 en 14.00 uur glas, papier, textiel of plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in en kans maken op een afvalbak voor afvalscheiding in huis of een dinerbon voor 2 personen van restaurant Instock. De eerste 15 bewoners die meedene aan deze loterij kregen een klein afvalbakje voor in huis.

Foto: Gemeente Den Haag

Vergunning Buitenspeeldag 2019

Op woensdagmiddag 12 juni is het weer Nationale Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel Nederland buitenspelen centraal.  De gemeente Den Haag vindt buitenspelen erg belangrijk en vraagt ook dit jaar aan bewoners om activiteiten te organiseren tijdens de Buitenspeeldag. Als er voor activiteiten een straat moet worden afgesloten, is het verplicht om hiervoor een vergunning aan te vragen. Dit proces wordt volledig begeleid door VÓÓR Welzijn, MOOI en Zebra.

Vergunning aanvragen vóór 31 maart
Stuur een email met een verzoek voor een vergunningsaanvraag aan Bianca Albers, b.albers@xtra.nl. Voeg hierbij meteen een ingevuld veiligheidsplan en een duidelijke plattegrond toe. U kunt uw verzoek voor een vergunning insturen tot en met 31 maart 2019.

Subsidie aanvragen? 
U kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten tijdens de Buitenspeeldag. Kijk voor meer informatie op Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.
Vergeet niet de eventuele bijdrage voor dranghekken mee te nemen in uw aanvraag!

Komt u er niet uit?
Heeft u vragen over het formulier, tips voor veiligheid tijdens de activiteiten of hulp nodig bij de organisatie van de Buitenspeeldag?
Neem dan contact op met Bianca Albers b.albers@xtra.nl of (06) 39 43 59 99.

Tips
Moet uw straat worden afgesloten? Vergeet dan niet de buurtbewoners hiervan op de hoogte te stellen, dit voorkomt ergernis en misverstanden! Meer tips en tricks voor het organiseren van een Buitenspeeldag kunt u vinden in de bijlage.

Het broedseizoen is weer begonnen

Meeuwenoverlast beperken
Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees hieronder wat u zelf kunt doen.
Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Voorkom zwerfvuil

Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kunt u zelf doen om uw buurt schoon te houden:

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.

Gebruik de gratis gele vuilniszakken

Wordt bij u het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot 1 oktober 2019. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

U kunt de gele vuilniszakken gratis ophalen bij:

  • informatiebalies van de stadsdeelkantoren Escamp, Haagse Hout, Laak, Scheveningen en Segbroek
  • Haags Informatiecentrum in het stadhuis
  • bibliotheek Laakkwartier
  • stadsboerderijen Herweijerhoeve, Reigershof, Gagelhoeve, Waaygat en Molenweide

Voer de meeuwen niet

Heeft u oud brood over? Voer dit niet aan de meeuwen en eenden maar gooi het in een broodcontainer. Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet gewenst is. Zo voorkomt u overlast in uw buurt.

Pas uw dak aan

Meeuwen houden van een plek waar het nest minstens aan 1 kant beschut ligt. Populaire nestplekken voor meeuwen zijn: op een dakraam op een schuin dak, op een dakkapel, op een plat dak (grinddak), tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand of achter een schoorsteen.

U kunt uw dak op de volgende manieren aanpassen zodat meeuwen er niet gaan broeden:

  • Plaats pinnen of duivenprikkers.
  • Span metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter ruimte.
  • Plaats netten. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt.

Bron: www.denhaag.nl