Maand: december 2021

Gedenkteken Klimopstraat onthuld

Op 3 november 2021 werd bij de Klimopstraat 18 door de burgemeester een gedenkteken onthuld. De plaquette, ontworpen door Anouk Wennen (bewoonster van de aan de Klimopstraat gelegen Papaverhof) memoreert het feit dat op 5 november 1920 Theo van Doesburg en echtgenote Lena Milius werden ingeschreven als lid van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg. Deze Woningbouwvereniging, die de Papaverhof in portefeuille heeft, bestaat nog steeds.

In zijn toespraak zei burgemeester Jan van Zaanen onder meer: “Al die verhalen, over bouwwerken, buurten en bewoners, zijn onderdeel van de historie van Den Haag. Zo ook het verhaal van Theo van Doesburg en zijn tweede echtgenote Lena Milius, die hier op de Klimopstraat 18 deze woning huurden. Theo van Doesburg, een van de grondleggers van De Stijl, noemde de Papaverhof, ofwel Daal en Berg “het beste in Den Haag”. Lena Milius zou hem, en ook zijn latere echtgenote Nelly van Moorsel, steeds blijven steunen. Sterker: tijdens de roemruchte Dada-tournee door Nederland in 1923 logeerden Theo, Nelly en Kurt Schwitters bij Lena, hier op nummer 18. Er is zelfs een foto van.

Hulde aan het bestuur van de Woningbouwvereniging Daal en Berg, dat ervoor heeft gezorgd dat deze plaquette er is gekomen. 1 Levende historie verlevendigd – plaquette van Theo van Doesburg U zorgt niet alleen goed voor de architectonische parel De Papaverhof, maar u houdt ook de geschiedenis levend die ermee verbonden is.”

Meer foto’s op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/vriendenvandenhaag

Bloemen voor insecten op het Stokroosveld

Op het stokroosveld komt een bijenlandschap. De randen van het Stokroosveld worden ecologisch ingericht. Hiermee verbeteren we de voedselvoorziening en schuilplaatsen voor bijen en insecten. Dit doen wij omdat het niet goed gaat met de bijen en insecten. Het aantal insecten is in 30 jaar met driekwart afgenomen. Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen, is bedreigd. 46 soorten zijn al uit Nederland verdwenen. Van de 162 soorten zweefvliegen is een kwart verdwenen, het aantal vlinders is gehalveerd en het aantal loopkevers is met driekwart afgenomen. Deze insecten zorgen voor het bestuiven van planten. Planten die als voedsel dienen voor mens en dier. Het in stand houden van de biodiversiteit is daarom belangrijk voor al het leven op aarde.

Back to top