Maand: oktober 2021

Buurtband van start in Wijkcentrum De Hyacint

In de Bloemenbuurt wordt een heel bijzondere band gestart waar jij onderdeel van uit kunt maken! De Buurtband gaat namelijk bestaan uit bewoners van de Bloemenbuurt en omgeving en bandleden met een licht verstandelijke beperking.

Deze band is een initiatief van stichting VTV (wijzijnvtv.nl) en Fort van de Verbeelding (fortvandeverbeelding.nl). Een orkestleider van FvdV begeleidt de bandleden in het opbouwen van een repertoire. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zelfgebouwde instrumenten. Er wordt 15 keer gerepeteerd om vervolgens te gaan optreden. Dit optreden krijgt extra glans door het toevoegen van een aantal professionele muzikanten.

Op zaterdag 13 november vindt er vanaf 10.00 uur een kick-off plaats in, en bij mooi weer rondom, Wijkcentrum De Hyacint (Anemoonstraat 25). Hier kan je je een goed beeld vormen van wat we met de Buurtband gaan doen.

Vanaf zaterdag 20 november starten dan de wekelijkse repetities. Deze vinden plaats van 10.00 tot 11.00 uur. Deelname is gratis en ervaring met muziek maken is niet vereist.

Ben je nu al enthousiast? Meld je dan gelijk aan! Je kan natuurlijk ook eerst naar de kick-off komen of ons alvast benaderen voor meer informatie. Voor aanmelding kan je een mail sturen naar vtvdenhaag@vtvzhn.nl. Meer informatie kan je krijgen bij Jeroen van Vliet (06-24851820) of Maurice Oosthoek (06-51053912)

De regentonnenactie is klaar!

Er zijn 60 tonnen geleverd en geïnstalleerd. 60 Blije bewoners! TonTonRegenton heeft ook nog een fotowedstrijd(je) gehouden waarbij men een foto van een ton-in-bloei kon showen.Nina uit de Sneeuwbalstraat heeft deze wedstrijd gewonnen met bijgaande foto! Zij heeft een appeltaart gewonnen.

Mensen maken Den Haag

In Den Haag zijn maar liefst 185.000 vrijwilligers actief. Dankzij vrijwilligers is Den Haag een stad waar mensen naar elkaar omzien en zorgen voor hun omgeving. Overal in de stad zetten ze zich in voor een andere en maken ze de stad een beetje mooier. 

“Dankzij vrijwilligers hebben we een stad waarin mensen elkaar kennen, naar elkaar omzien en zorgen voor hun omgeving. Voor een vitale stad zijn actieve bewoners belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. Initiatieven die hen versterken, ondersteunen wij ruimhartig”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. 
 
Gemeente Den Haag en PEP Den Haag ondersteunen de Haagse vrijwilligers op meerdere manieren. 

Bijzondere tijden 

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Op www.mensenmakendenhaag.nl staan video’s en podcasts waarin vrijwilligers een inkijkje geven in het veelzijdige vrijwilligerswerk in onze stad. Ze zetten zich vaak op de achtergrond belangeloos in, maar zijn voor een vitale stad heel belangrijk.  

Vorig jaar maart stond ineens ieders wereld op zijn kop door corona. Met veel creativiteit zijn tal van nieuwe initiatieven ontstaan. Organisaties en vrijwilligers hebben op een nieuwe manier een eigen draai kunnen geven aan vrijwilligerswerk en daarmee maken vrijwilligers Den Haag. 
 

Kado voor elke vrijwilliger 

Om de Haagse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet geeft de gemeente elke vrijwilliger, net als andere jaren een waardering in de vorm van een Kadokaart (een Pluim). Vraag deze voor 14 november aan via www.denhaagdoet.nl/webwinkel .    
 

In de prijzen 

Iedereen kent wel een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie die extra aandacht en waardering verdient. U kunt ze extra in het zonnetje zetten door ze te nomineren voor de Haagse Vrijwilligersprijzen. Doe dit, voor 29 oktober, via www.haagsevrijwilligersprijzen.nl. Op zaterdag 11 december reikt onder meer wethouder Kavita Parbhudayal de prijzen uit.  
 

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk is erg veelzijdig. Je betekent wat voor een ander, ontmoet nieuwe mensen en doet nieuwe ervaringen op. Voor iedereen is er wel een leuke passende klus of organisatie te vinden. Kijk op de vacaturebank op www.denhaagdoet.nl of doe op de site de talentenscan.

Foto: Frank Jansen

Nieuw Fonds om Haagse duurzaamheidsinitiatieven door de startfase heen te loodsen.

Veel bewoners, lokale ondernemers, (sport)verenigingen en Verenigingen van Eigenaren willen duurzamer leven en overstappen op schone energie. Ze hebben daar goede ideeën voor en hoewel die plannenmakerij tot veel enthousiasme leidt blijft het vaak daarbij. Veel duurzame wijkinitiatieven komen maar moeilijk uit de startblokken omdat ze het zelf niet in één keer kunnen betalen en fondsen en banken het risico van een lening nog niet aandurven. Daarom gaat het Lokale Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) nu van start (RIS310093). Er is eerst gestart als pilot en nu wordt de financiering structureel. Met het geld kunnen de voorbereidingskosten van plannen in Haagse wijken en buurten voor verduurzaming worden bekostigd zodat initiatiefnemers na verdere ontwikkeling wèl succesvol een beroep kunnen doen op financiering door fondsen en de markt.

 ‘Zo doorbreken we de impasse op wijkniveau die ontstaat voor mensen met interessante werkbare duurzame plannen – die te groot zijn om zelf te financieren en nog niet ver genoeg om te voldoen aan de eisen die door fondsen of banken aan professionele projecten worden gesteld’ zegt wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren. ‘Alle stappen, klein én groot, zijn van belang in onze route naar een duurzaam klimaatneutraal Den Haag. Daarom is er nu steun in de rug voor de mensen die energietransitie benaderen als een oplosbaar probleem en die gewoon aan de slag willen, dicht bij huis.’

Vooruitlopend op deze nieuwe regeling is er eerst geëxperimenteerd met een voucherregeling voor kansrijke projecten en zo zijn al 14 wijkinitiatieven ondersteund. LISE vergroot de kans voor initiatieven voor energieopwekking, energiebesparing, warmteprojecten, microgrids en geothermie om een lening te krijgen bij bijvoorbeeld het VvE Duurzaamheidsfonds, het Energiefonds Den Haag (ED) of het Nationaal Warmtefonds.

Het eerste jaar zit er ca €400.000 in het fonds en daarmee kunnen ongeveer 25 nieuwe initiatieven met voorfinanciering ondersteund worden. Dit geld komt uit het Bestedingsplan Enecomiddelen Duurzaamheid. Als het fonds bewezen effectief is kan het uiteindelijk beschikken over €3.000.000. Zodra een project succesvol is kan het geld terugbetaald worden en daarbij hoeft geen rente betaald te worden. Op die manier kunnen anderen er weer gebruik van maken. Het gaat dus om een revolverend fonds waarmee uiteindelijk vele honderden initiatieven in Haagse wijken ondersteund kunnen worden. 

Voor de commissiebrief en de regeling kijk op:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10576515/3/RIS310093%20Lokaal%20Initiatievenfonds%20voor%20Schone%20Energie

Meer dan 50 Haagse energiecoaches helpen buurtgenoten besparen op hun energierekening


De noodzaak om duurzame stappen te zetten wordt elke dag groter. Stijgende gasprijzen i.c.m. slecht
geïsoleerde huizen zorgen er soms zelfs voor dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen.
De rol van de energiecoach wordt steeds belangrijker, omdat mensen vaak niet precies weten wat een
verstandige stap is in het verduurzamen van hun woning. Een energiecoach is een onafhankelijke,
vrijwillige buurtgenoot die een intensieve opleiding gevolgd heeft. Hij/zij is bekend met de soort huizen in
een bepaalde buurt, weet welke verduurzamingsmaatregelen verstandig zijn en is op de hoogte van
ontwikkelingen in de wijk. In Den Haag zijn er onder de noemer Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA)
nu 52 energiecoaches actief in 9 wijken en daar komen steeds meer wijken bij.

HEBA
De 52 Haagse energiecoaches komen uit het Regentesse- en Valkenboskwartier, Benoordenhout,
Scheveningen, de Bloemen- en Bomenbuurt, Vruchtenbuurt, Archipel/Willemspark, Duinoord,
Mariahoeve en Ypenburg. Stichting Duurzaam Den Haag verzorgt samen met de wijkinitiatieven de
coördinatie en coöperatie Hoom de opleidingen. In totaal zijn er al 449 gesprekken gevoerd met
bewoners en zijn er meer dan 700 verduurzamingsmaatregelen aangevraagd waarvan bijna de helft is
uitgevoerd.

En nu zelf aan de slag
Voor bewoners uit Den Haag zijn er meerdere mogelijkheden om met een energiecoach aan de slag te
gaan. Allereerst kun je een gesprek aanvragen met een energiecoach uit jouw wijk. Dat kan via de pagina
duurzaamdenhaag.nl/heba. De coaches kennen de buurt en gaan met kennis, ervaring en voorbeelden uit
de eigen wijk met buurtgenoten in gesprek over verduurzaming van hun woning. Is het bijvoorbeeld
verstandig om te beginnen met isolatie of gaan jullie samen het dak op om te kijken of daar zonnepanelen
kunnen liggen? In een keukentafelgesprek van buur tot buur bespreekt een energiecoach alle behoeften
van de bewoner en neemt dit op in een gespreksverslag. Daarmee kan de bewoner zelf aan de slag om de
woning van het gas af te krijgen.
Op dinsdag 26 oktober organiseren de energiecoaches een gratis, openbaar webinar over alles wat
Haagse bewoners met hun dak kunnen doen. Denk hierbij aan zonnepanelen, groene daken of dakisolatie.
Het webinar is bedoeld voor alle bewoners in Den Haag. Inschrijven kan via het online formulier of een
mail naar cas@duurzaamdenhaag.nl

Den Haag zet meldformulier en app in tegen zwerfafval en bijplaatsingen

De gemeente Den Haag gaat de digitale strijd aan met afval en lanceert een nieuw versimpeld meldformulier en de MyCleanCity-app. Daarmee kunnen Hagenaars sneller en eenvoudig een melding kunnen maken van zwerfafval en bijplaatsingen. Via het formulier of de app, die allebei makkelijk te gebruiken zijn met een smartphone, kan er binnen een paar klikken een melding worden gedaan. Ook werkt de gemeente vanaf nu met één nieuw centraal meldsysteem zodat de meldingen ook beter kunnen worden opgepakt.

Op het nieuwe systeem zijn de Haagse Milieu Services, het Haags Werkbedrijf, het Haags Veegbedrijf, milieubeheerders en het KlantContactCentrum van de gemeente aangesloten. Medewerkers van de gemeente kunnen in het systeem zien wat de status van een melding is en hierover terugkoppeling geven. De komende tijd worden er nieuwe functies toegevoegd aan het formulier en de app. Zo wordt het voor inwoners in de toekomst mogelijk om de status van hun melding real-time te volgen.

Dankzij een eigen beheerderapp die op dit systeem is aangesloten, kunnen de voormannen van het Haags Veegbedrijf die buiten werken snel en eenvoudig afvalmeldingen maken. Als zij op straat iets tegenkomen dat nog niet in hun werklijst staat, dan kunnen ze met een paar klikken in de app een melding maken én de bijbehorende werkzaamheden direct inplannen. Zij gaan dus actief bijdragen in het meldingsproces en zijn zo beter in staat om de stad samen met inwoners schoon te houden.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) is trots dat het nieuwe systeem nu klaar is. “Het lukte lang niet om meldingen altijd kordaat op te pakken, daarom is het superbelangrijk dat we deze stap zetten. Via denhaag.nl/afvalmelding en via de MyCleanCity-app kun je een melding doen. Alle meldingen kom in één database. Dat moet ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk worden opgepakt. Doe vooral die meldingen, dan ruimen wij het op. Samen houden én maken we Den Haag schoon.”

Dankzij het nieuwe meldsysteem kan de gemeente meer dan ooit de situatie in de buitenruimte op de voet volgen. Het levert waardevolle informatie op waarmee de gemeente betere beslissingen kan nemen en in actie kan komen op de plekken waar het hard nodig is. Bijvoorbeeld in het identificeren van plekken waar veel meldingen worden gemaakt, de zogenoemde hotspots.

Aanpak afvalprobleem
Dagelijks werken 1.000 medewerkers van de gemeente aan het schoonmaken en -houden van de stad. Afval en grofvuil op straat en naast ondergrondse containers en zwerfafval blijven op sommige plekken in Den Haag een doorn in het oog. De meeste mensen bieden hun afval netjes aan, maar helaas zijn er ook bewoners die hun afval lukraak op straat en naast de containers dumpen. Jaarlijks worden er ruim 60.000 afvalmeldingen gemaakt.

Om het afvalprobleem tegen te gaan in een groeiende stad, kondigde de gemeente eerder al extra maatregelen aan. Naast de hogere boetes van 200 euro voor bijplaatsingen bij ondergrondse containers komt er een pilot met cameratoezicht die eind dit jaar van start moet gaan. Ook is inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er jaarlijks nodig is voor het ophalen van bijplaatsingen op zondag. Dat gebeurt nu alleen nog op zaterdag.

Back to top