Maand: juli 2021

Energie uit de wijk Challenge 2021-2022 van start

Voor het derde jaar op rij is er € 500.000 beschikbaar voor winnende energieprojecten van inwoners in Den Haag.

Den Haag heeft veel creatieve en enthousiaste bewoners die zelf rondlopen met een idee voor de overstap op schone energie of om minder energie te gaan gebruiken. Na de eerste twee succesvolle edities lanceert wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) de 3e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Denk aan ventilatiesystemen vergelijken voor het type huizen in jullie straat, verticale zonnepanelen, super energiezuinig koken met een hooikist, een energieopwekkende kas op het dak, een e-bankje zodat de kachel minder aan moet.

De challenge daagt bewoners uit zelf met ideeën te komen die ze ook zelf kunnen uitvoeren. De enige eis is dat er binnen twaalf maanden iets ontstaat wat je kan aanraken. De bewoners kunnen hun ideeën pitchen bij een vakkundige jury die de beste ideeën selecteert. De jury en enkele deskundigen helpen bij het koppelen van de bewoners aan ondernemers, studenten of bedrijven die kunnen adviseren of helpen bij de uitvoering.

Er zijn subsidieregelingen, energiescans en inkoop-acties voor al onze inwoners. Daarbij bedenkt de gemeente wat er kan en vergoed onder voorwaarden een deel van de kosten. Hier bij de challenge, zijn de bewoners zelf aan zet.

‘Mensen kennen hun eigen straat, buurt of wijk het beste en zien daar kansen om energie te besparen of om zelf en samen schone energie op te wekken. Als men dan met enthousiaste buren en wijkgenoten een plan heeft opgesteld is vaak de vraag: ”en nu? Hoe komen we van papier naar project?”. Goede ideeën blijven vaak op de plank liggen. Daarom een challenge die inwoners aan het roer zet.’ aldus wethouder Van Tongeren.

Op 9 september start de inschrijving en is er een online kick-off bijeenkomst met de jury en de wethouder en deelnemers van vorige challenges. Inwoners kunnen vragen stellen en tips krijgen voor het indienen van een kansrijk voorstel.

Groepen inwoners, die een plan of idee hebben om bijvoorbeeld samen met hun VVE, hun straat of wijk aan de slag te gaan met de overstap naar schone energie, kunnen dit tot 15 oktober insturen. Later in oktober vindt de voorselectie plaats waarna de geselecteerden hun plannen pitchen aan de onafhankelijke jury. De jury beoordeelt de voorstellen en maakt uiteindelijk de winnaars, de Haagse Energie Toppers 2021 bekend.

De meest kansrijke projecten kunnen hulp krijgen van netwerkpartijen bij het zelf uitvoeren van hun plan. Die ondersteuning is beperkt en bestaat uit hulp bij het vinden van de juiste ondernemers, hulp bij de juridische structuur, vergunningen en financiering, hulp bij verbinding met experts van binnen en buiten de gemeente.

Voor de winnende projecten is in totaal in 2021/2022 € 500.000 beschikbaar.

Op www.duurzamestad.denhaag.nl/challenge staat alle informatie. Vanaf 9 september zal daar het inschrijfformulier te vinden zijn. Alle ingediende projecten zullen ook op die website worden gepubliceerd, zodat mensen hun hulp kunnen aanbieden of zich kunnen aansluiten bij de plannen.

60 regentonnen voor Bloemenbuurt

Momenteel kunnen bewoners van de Bloemenbuurt zich nog inschrijven voor een van de 60 regentonnen. Dit kan tot en met 31 juli. Na 31 juli zullen we uit alle inschrijvingen 60 regentonnen verloten.

Zodra de loting heeft plaatsgevonden ontvangen bewoners die zich hebben ingeschreven hier een bericht over of ze wel of niet zijn ingeloot. De eigen bijdrage is slechts € 20,-

Inschrijven/aanmelden doe je via de website: www.tontonregenton.nl/contact waar je naam, adres, telefoonnummer en eventueel een foto van de plek waar je de ton wilt hebben kunt achterlaten. Dan nemen wij contact met je op.

Vergeet niet bij de aanmeldingen “project Bloemenbuurt” te vermelden.

Het project 60 TonTon regentonnen is tot stand gekomen i.s.m. de Gemeente Den Haag, Wijkberaad de Hyacint, Klimaatkrachtig Delfland en TonTonregenton.nl

Sociëteit 65+ Sportlaan


Onze bridgesoos bestaat  al meer dan 50 jaar.  Toen we om administratieve redenen een naam voor onze activiteiten moesten bedenken is Sociëteit 65+  Sportlaan uit de bus gekomen, aangezien de meeste deelnemers die leeftijd inmiddels hadden bereikt. Intussen is de gemiddelde leeftijd al weer aardig gestegen. Doch het enthousiasme om te bridgen is er niet minder om geworden.

Onze club heet niet voor niets “soos”. We spelen namelijk geen competitie, wisselen niet van tafel  en de meeste leden “schrijven” ook niet. Over het algemeen spelen we met een vast viertal aan een tafel en wordt er eenmaal per maand gewisseld met een ander tweetal. Het is ook niet belangrijk hoerveel spellen er op een middag worden gespeeld. Er is altijd koffie, thee of jus d’orange en diverse keren wordt er getrakteerd op gebak, een glaasje wijn, bitterballen of lekkere hapjes. Het einde van het seizoen hebben we de laatste jaren afgesloten met bridgen bij Meer en Bosch en een heerlijk open buffet.

We spelen op dinsdagmiddag in zorghuis Duinhage, gelegen aan de De Sav. Lohmanlaan.

De laatste tijd is er helaas een aantal deelnemers afgevallen, vooral door het bereiken van een zeer hoge leeftijd. Wij zouden het dan ook heel plezierig vinden als er zich enkele  nieuwe leden zouden aanmelden, die het ook prettig vinden gezellig te bridgen, doch niet “met het mes op tafel” willen spelen.

We hopen – na deze coronatijd  – in september weer te beginnen met onze bridgemiddagen. U kunt gerust eens een middag vrijblijvend meespelen om te kijken of de sfeer u bevalt.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Annie Romijn, tel.  070-514.17.21 of  Trinette Jebbink, tel. 070-345.5004.

Geef kinderen een mooie zomer met de Kinderbuurtvakantie

De zomervakantie begint alweer bijna. Om alle Haagse kinderen een mooie zomervakantie te geven kunnen bewoners vanaf 1 juli 2021 subsidie aanvragen om deze zomer in hun eigen buurt of straat activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voorbeelden zijn een sportmiddag, een buurtspeurtocht, een knutseluurtje of een karaoke. Aanvragers ontvangen het aangevraagde bedrag binnen twee werkweken op hun rekeningnummer. Het maximumbedrag per aanvraag is € 750. Vorig jaar zijn dankzij deze subsidie 33 jeugdvakantiestraten georganiseerd tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie.

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Ik ben verheugd dat we deze zomer opnieuw bewoners kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in hun eigen buurt. Het is een mooie manier om elkaar te ontmoeten en de zomer te vieren, na het moeilijke afgelopen jaar”.

Meer informatie en aanvragen
Bewoners kunnen de subsidie vanaf 1 juli tot uiterlijk 29 juli 2021 aanvragen via de website http://www.denhaag.nl/kinderbuurtvakantie. Daarop staat ook meer informatie over de regeling.

1.000 Bomen voor bewoners

Vanaf nu kunnen Hagenaars een aanvraag doen voor een gratis boom. De gemeente Den Haag wil de stad graag groener maken en meer bomen planten. “Bomen zijn zo belangrijk voor Den Haag. Ze maken onze stad mooi, dragen bij aan de biodiversiteit en tijdens de warme dagen ervaren we hoeveel verkoeling een boom biedt. En bomen brengen mensen samen. Daarom planten we zelf extra bomen en delen we 1.000 bomen uit aan bewoners. Zodat de Haagse voor- en achtertuinen, volkstuintjes of gezamenlijke buurttuinen nog groener kunnen worden,” aldus wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer.

Feestelijke lancering

Bomen voor Den Haag is gisteravond tijdens de maandelijkse netwerkbijeenkomst van Duurzaam Den Haag feestelijk gelanceerd door Arjen Kapteijns, initiatiefnemer van Bomen voor Den Haag. Hij heeft de eerste boom gegeven aan Michelle. Zij werkt bij café Boom in het Zuiderpark.

Aanvraag via www.bomenvoordenhaag.nl
Hagenaars kunnen van vanaf nu tot en met tot en met zondag 29 augustus een gratis boom aanvragen via de website www.bomenvoordenhaag.nl. De bomen moeten geplant worden op privéterrein. Dat betekent in de eigen voor- of achtertuin, volkstuin, buurttuin of gezamenlijke binnentuin.

Bewoners kunnen kiezen uit verschillende bomen voor een kleine, middelgrote of grote tuin en uit verschillende boomsoorten zoals een tamme kastanje, perenboom of sierappel. Stichting Duurzaam Den Haag voert de campagne Bomen voor Den Haag uit. De stichting beoordeelt alle aanvragen en draagt zorg voor het uitdelen van de bomen. Bij de aanvraag van een boom wordt bekeken of er voldoende ruimte is in de tuin om een boom te planten.

Focus op versteende wijken
Alle Hagenaars die zelf een tuin hebben of bijvoorbeeld wonen in wooncomplex met een -gezamenlijke – binnentuin of buurttuin kunnen een aanvraag doen. “Er ligt wel extra focus op het planten van bomen in de wijken die het écht nodig hebben. In wijken zoals Transvaal en Schilderswijk is bijvoorbeeld veel steen en weinig groen. Daar kan het planten van een boom echt een verschil maken,” aldus Heleen Weening, directeur van Stichting Duurzaam Den Haag.

Nieuw beleid voor bomen: ‘meer blad voor de stad’
Het uitdelen van 1.000 bomen maakt deel uit van het nieuwe beleid voor stadsbomen dat onlangs in de gemeenteraad werd vastgesteld. Bomen maken Den Haag mooi, gezond en prettig om in te wonen. In de toekomst worden bomen in de stad steeds belangrijker. Want de openbare ruimte wordt schaarser, er komen steeds meer mensen bij en het klimaat verandert. Bomen geven schaduw in de warmte, zuigen regenwater op, dragen bij aan de biodiversiteit en maken het leven in onze stad prettig. Daarom krijgen bomen ruimte om te groeien en planten we de komende jaren bomen bij, samen met bewoners, bedrijven en scholen. Zo gaan we voor meer ‘blad voor de stad’. Want hoe groter het bladerdak, hoe groter de bijdrage van bomen aan de kwaliteit van leven in onze stad.

Foto: Arnaud Roelofsz / gemeente Den Haag. De familie Sjambar-Schmaal uit de Heesterbuurt staat op de foto.

Haagse jongeren willen duurzaam doen

Ook in Den Haag maken jongeren zich zorgen over het veranderende klimaat.  Daarom is Duurzaam Den Haag een jongerenbeweging begonnen. Het Haags jong & duurzaam collectief! Om zo elkaar te inspireren, om samen te werken en om elkaar te motiveren.  Duurzaam Den Haag sprak tijdens de online netwerkbijeenkomst op 29 april met enthousiaste jongeren uit de stad die duurzaam willen doen. Er zijn ook al veel leuke initiatieven waar je je als je jong bent bij kunt aansluiten die gepitcht hebben.

Haags jong & duurzaam collectief

Uit de bijeenkomst bleek dat veel jongeren behoefte hebben aan een netwerk waarin ze samenwerkingen kunnen aangaan om zo meer impact te hebben, maar ook om elkaar te inspireren en te motiveren. Ook is het voor jongeren niet duidelijk wat er allemaal al gebeurt in Den Haag. Ze willen wel iets doen, maar wat kan je doen? Duurzaam Den Haag start daarom de jongerenbeweging Haags jong & duurzaam collectief, een netwerk van Haagse jongeren die elkaar inspireren om duurzaam te doen.

Wil jij ook meedoen met de jongerenbeweging Haags jong & duurzaam collectief? Stuur dan een e-mail naar Anouk (anouk@duurzaamdenhaag.nl).

Duurzame initiatieven in Den Haag voor jongeren

Deze toffe initiatieven zijn al bezig met duurzaamheid in Den Haag en kunnen jouw hulp gebruiken. Sluit je aan!

Next Generation Embassy

Next Generation Embassy is een platform dat jonge generaties uitnodigt om samen in beweging te komen en via een collectief invloed uit te oefenen op de nodige klimaatadaptieve maatregelen. Hieraan meedoen? Meld je dan aan via www.nextgenembassy.eu.

Duurzame Zeehelden

Buurtorganisatie Duurzame Zeelhelden uit het Haagse Zeeheldenkwartier zet zich in voor een duurzame wijk. Woon je in deze wijk en wil je hier aan meewerken? Meld je dan aan via duurzamezeehelden@gmail.com

Plantenbieb Voor Welzijn

Nu al twee en binnenkort een derde locatie voor de plantenbieb. Interesse bij het helpen met verzamelen van stekjes, organiseren of om een oogje in het zijl te houden? Meld je dan aan via @plantenbieb_voorwelzijn op Instagram.

Conscious Kitchen

Door wekelijkse diners te organiseren met maaltijden die bereid zijn met gered eten van de Haagse markt zet Conscious Kitchen zich in tegen voedselverspilling. Wil jij helpen met het ophalen van voedsel of heb je zin om langs te komen? Neem dan contact op via Instagram @consciouskitchennl.

De COVID-herdenkingsplek

Gemeente Den Haag werkt aan een COVID herdenkingsplek. Hierbij staan bomen centraal. Jongeren worden zowel geraakt door pandemie als door de gevolgen van klimaatverandering, daarom wordt er ingezet op een samenwerking met de jongeren. Heb jij ideeën, wil je jouw stem laten horen of wil je mee praten over ideeën? Neem dan contact op met resilience@denhaag.nl om je aan te melden!

Friday’s For Future

Fridays For Future Den Haag is een kleine groep mensen die actie voert tegen de verwaarlozing van de aarde en bewustzijn probeert te creëren over de problemen die het met zich mee brengt voor zowel Nederland als de rest van de wereld. Ze bestaan nu al bijna twee jaar en zijn van plan sterk door te gaan zolang dat nodig is. Ze zijn nog op zoek naar actieve leden. Meld je aan.

Nature Impact Days

Samen met Kopgroep2030 organiseert jongerencampagne Nature Impact Days op 5 juni een buurtevenement rondom Regentesse/Koningsplein waarin we laten zien hoe je hittestress tegen kunt gaan en voor meer groen in je buurt kunt zorgen. Wil je hier bij zijn? Dan kan je je aanmelden via natureimpactdays.nl.

Duurzaamheid in Den Haag

Er is een gave website gecreëerd door studenten van LUC. Je vindt er allerlei opties van duurzame initiatieven in Den Haag en hoe je je erbij aan kunt sluiten! Kijk op sustainablethehague.nl.

Meld je nu aan voor Burendag 2021!

Meld je nu aan voor Burendag 2021!

Je kunt je vanaf nu weer aanmelden om, samen met je buurt, mee te doen aan Burendag 2021! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn groter dan ooit. Vier daarom Burendag met elkaar én vier het veilig.

Samen met het Oranje Fonds bundelt Douwe Egberts dit jaar voor de 16e haar krachten voor het organiseren van Burendag. Dit jaar vieren we Burendag op 25 september. Burendag is een dag waarop je gezellig samen komt met je buren en veel mensen iets goeds doen voor elkaar of de buurt. Wil je ook graag Burendag vieren? Meld je dan nu aan via www.burendag.nl en ontvang het gratis Burendagpakket boordevol inspiratie!

Back to top