Maand: juni 2021

Regentonnen in de Bloemenbuurt

Inschrijving start op 2 juli! Plaatsing in september 2021.
De inschrijving voor de 60 TonTon regentonnen in de Bloemenbuurt zal op 2 juli starten!

Op www.tontonregenton.nl/contact kun je je aanmelden voor de levering en installatie van een 200 liter duurzame TonTon regenton-met-tuintje.

De tonnen zijn van gerecycled kunststof – in Nederland – geproduceerd en zijn energieneutraal vervaardigd (eigen windturbine).

Bloemenbuurt Begroot heeft het voor mekaar gekregen 60 van deze tonnen te mogen leveren aan de bewoners van Bloemenbuurt. Wees er snel bij! De eigen bijdrage is slechts € 20,-

Inschrijven/aanmelden doe je via de website: www.tontontegenton.nl/contact waar je naam, adres, telefoonnummer en eventueel een foto van de plek waar je de ton wilt hebben kunt achterlaten. Dan nemen wij contact met je op.

Vergeet niet bij de aanmeldingen “project Bloemenbuurt” te vermelden.

Het project 60 TonTon regentonnen is tot stand gekomen i.s.m. de Gemeente Den Haag, Wijkberaad de Hyacint, Klimaatkrachtig Delfland en TonTonregenton.nl

Vernieuwd bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt

Per mei 2021 is het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt vernieuwd. Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt bestaat op dit moment uit zes personen.
Vanaf heden kunt u de bestuursleden als volgt bereiken:

Jan Vonk, voorzitter

voorzitter@dehyacint.nl

Linda Franken, secretaris

tevens bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Verkeer & Veiligheid Bomen- en Bloemenbuurt

secretaris@dehyacint.nl

Geert van Drimmelen, penningmeester

pennigmeester@dehyacint.nl

Marcel van Guldener, bestuurslid

tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

mginvest1623@cs.com

Paul van den Berg, bestuurslid

tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw

en bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid

tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

paulverdiesen@ziggo.nl

Openstaande vacature
Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid, die tevens de rol van bestuurs gedelegeerde WijkWijs op zich neemt. Lees hier meer over de vacature van bestuurslid Communicatie.

Energiecoaches gezocht

Wordt energiecoach en help als vrijwilliger energie besparen in de Bloemen- en Bomenbuurt.

De huizen in de Bloemen- en Bomenbuurt hebben veel gemeen: Jaren ’20 bouw met enkelsteens muren, platte daken, lage gestapelde bouw, minimale of geen isolatie. 

Voor bewoners is het best lastig om keuzes te maken in energiebesparing: waar kan ik het beste beginnen? Wat werkt wel en wat niet in mijn woonsituatie? Wat levert het meest op? En hoe weet ik zeker dat maatregelen zorgvuldig worden genomen? Energiecoaches helpen bewoners bij het zetten van stappen om energiezuiniger te wonen. Zo wordt energiebesparing voor buurtbewoners laagdrempelig én aantrekkelijk. 

Coöperatie HOOM biedt online het Leertraject energiecoach Basis aan. Daarin komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • Bouwtechnische aspecten en isolatiemaatregelen 
  • Installatietechnische maatregelen 
  • Gesprekstechnieken en verslaglegging 
  • Subsidie en financiering
  • Besparen door kleine maatregelen en gedragsverandering 
  • Praktijktraining in een digitale voorbeeldwoning 

Heb je ervaring met het voeren van gesprekken en interesse in het besparen van energie (gas/elektriciteit) in woningen? Heb je daarnaast voldoende tijd om de komende 2 jaar circa 40 gesprekken te voeren? Word dan energiecoach en meld je aan bij https://hoom.nl/online-leertraject-energiecoach/

De cursus kost € 470,- en wordt voor 10 energiecoaches gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.

Vermeld bij het invullen van het aanmeldingsformulier bij ‘Betrokken energiecoöperatie/-organisatie’ de Duurzame BloB (SBOB/De Hyacint) en vink het hokje aan bij ’Meelopen en eindgesprek’.

Wil je eerst meer informatie over wat de cursus inhoudt? Stuur dan een mail naar de werkgroep Duurzame Bloemen- & Bomenbuurt (BloB) duurzameblob@gmail.com

Bridgeclub de Hyacint zoekt nieuwe leden!

Bridgeclub de Hyacinth is een club voor mensen die het leuk vinden om op iedere vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur gezellig te komen bridgen in het Wijkcentrum de Hyacint, Anemoonstraat 25.

Onze bridgeclub is een zo genaamde vrije bridgeclub, wat betekend dat wij niet aangesloten zijn bij de officiële Nederlandse Bridgebond. Mede hierdoor is onze contributie van  € 30,00 per jaar, bijzonder laag t.o.v. andere bridgeverenigingen.

Bij deze club die ruim 50 jaar geleden is opgericht, is de gezelligheid boven prestatie verheven en daarom nemen wij niet deel aan de landelijke competities.

Ondanks het feit dat wij niet aangesloten zijn bij de Bridgebond, beschikken wij wel over het computerprogramma Bridge-It waarmee aan het eind van de middag met één druk op de knop de resultaten van ieder persoonlijk kunnen afdrukken, dit om toch wat gezonde onderlinge strijd aan te wakkeren. 

Wij spelen in één lijn, voordeel hiervan is dat je regelmatig tegen alle paren van de club speelt. Daarnaast houden wij jaarlijks onze kerst – en paasdrive, waar leuke prijzen te winnen zijn en worden afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Vanaf 2 juli as. hopen wij, indien de Corona maatregelen het toestaan, weer te starten met onze bridge vrijdagmiddagen.

Om 13.00 uur staan onze barvrijwilligers voor u klaar om u, tegen een klein bedrag te voorzien van koffie, thee, bier of frisdrank. Halverwege de middag houden wij een korte pauze. 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. Hebt u interesse, u bent van harte welkom dan kunt u de eerste maand gratis kennismaken met de club en zijn leden, daarna betaalt u na ratio de contributie over dat jaar. Ook tijdens de zomermaanden gaan de bridgemiddagen gewoon door.

Mocht u meer informatie willen, onze voorzitter Margeet Verhoek  

tel: 06-37203634 of penningmeester Wim Meewis tel: 070-3634394 zijn uiteraard bereid uw vragen te beantwoorden.

Back to top