Maand: oktober 2020

Bewonersvergadering Bloemenbuurt – AFGELAST

Van uitstel komt deze keer helaas wel afstel. De in april geplande Bewonersvergadering Bloemenbuurt die het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint had verplaatst naar 28 oktober is noodgedwongen alsnog afgelast. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona acht het bestuur het niet verantwoord een fysieke bewonersbijeenkomst te organiseren.

De afhandeling van het formele gedeelte van de Bewonersvergadering handelt het bestuur dit jaar schriftelijk af. Volg ook onze berichtgeving op Facebook.

Stukken Bewonersvergadering 2020:

Jaarverslag 2019
Notulen Bewonersvergadering 2019
Huishoudelijk reglement
Samenstelling bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Het het bestuur van het Wijkberaad wil graag de notulen 2019, de jaarrekening 2019 en het herziene huishoudelijk reglement vaststellen. En het bestuur uitbreiden met Paul van den Berg, die zich heeft gemeld als kandidaat. Lees hier zijn profiel.

Reacties en opmerkingen kunt u voor 21 november mailen naar: wijkberaad@dehyacint.nl
U ontvangt binnen twee weken antwoord. Komen er geen vragen of opmerkingen dan stelt het bestuur van het Wijkberaad de stukken per 21 november vast.

Foto: Bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint, anno 10 mei 2019.

Struikelmeldpunt

Losse tegels? Omhoog staande stoepranden?

Melden kan nu makkelijk op het struikelmeldpunt van Den Haag, zie hiervoor het artikel en het meldformulier. https://www.socdenhaag.nl/#target

Melden direct bij de gemeente kan natuurlijk ook : https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-openbare-ruimte/verzakte-straat-of-stoep-melden.htm

Het hele artikel is te vinden via de site van omroep west.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4123454/Struikelmeldpunt-in-Den-Haag-voor-losliggende-tegels-en-slechte-bestrating

Geen internet? Vraag het een buurman om de melding te doen. Anders is de gemeente te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op het nummer 14070. Of download de app buitenbeter.nl en geef via de app en gps meteen de exacte locatie door!

Eetbaar groen in het plantsoen: leuk, lekker en lokaal

Eetbare plantsoenen en perken, moestuinen, groene binnentuinen met vergeten groenten…. In onze stad zijn steeds meer bewoners bezig met het verbouwen van hun eigen voedsel. Leuk, lekker en lokaal. Het Haagse Groen ging op ontdekkingstocht langs goed bewaarde en verstopte plekken in Den Haag.

De zon schijnt al uitbundig op de moestuin als Het Haagse Groen en 45 andere deelnemers zich ‘s ochtends verzamelen in het Toverbosch. Van jong tot oud wil meer weten over voedselinitiatieven in Den Haag. Onze stad kent veel bewoners die in groepen op kleine en grotere schaal zelf voedsel verbouwen. Als je alle stadslandbouwprojecten wilt bekijken, ben je wel drie weken zoet… 

Lees het volledige artikel op: https://hethaagsegroen.nl/groen+in+de+buurt/1761617.aspx

Open brief van burgemeester Van Zanen

Het aantal coronabesmettingen in Den Haag is zeer zorgelijk. Burgemeester Van Zanen doet daarom een dringend beroep op de inwoners van Den Haag om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. Ook nu, met de herfstvakantie in aantocht, blijft het belangrijk om te allen tijde aan de maatregelen te voldoen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Van Zanen appelleert aan Hagenaars en Hagenezen om afstand te houden, maar wel met elkaar in contact te blijven tijdens deze moeilijke periode.


“Beste Hagenaars en Hagenezen, 

Laten we er niet omheen draaien: de toestand in ons land en in onze stad is zorgelijk. Na een paar maanden waarin het coronavirus op zijn retour leek en we allemaal konden genieten van meer vrijheid, zitten we nu midden in de tweede golf. Het aantal besmettingen loopt snel op, ook in Den Haag. De ziekenhuizen moeten weer hun normale zorg afbouwen om voldoende capaciteit te hebben voor coronapatiënten. Sommige ziekenhuizen moesten al patiënten overbrengen naar ziekenhuizen elders. Kortom, het gaat de verkeerde kant op, net als in het vroege voorjaar.

Om die ontwikkeling te stoppen zijn er opnieuw strenge(re) maatregelen afgekondigd. Nederland en dus ook Den Haag gaan in een gedeeltelijke lockdown. Ik realiseer me heel goed dat dit voor iedereen een hard gelag is. Om te beginnen voor alle mensen die zich wel aan de regels houden. En bijvoorbeeld ook voor ondernemers en hun werknemers in de horeca of mensen uit de culturele sector. Maar we hebben geen keus. Corona verspreidt zich door sociale contacten. Alleen door nu rigoureus in te grijpen kunnen we voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt en de zaak onbeheersbaar wordt. Zolang er geen vaccin bestaat is corona een groot gevaar. In de eerste plaats voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Maar corona kan ons allemaal treffen. En zonder dat we het misschien merken kunnen we anderen besmetten.

Daarom herhaal ik mijn dringende oproep aan alle Hagenaars en Hagenezen: houd je alsjeblieft aan de regels, ook in de herfstvakantie die nu voor de deur staat. Houd steeds voldoende afstand, was vaak je handen en draag in winkels en in openbaar toegankelijke binnenruimtes altijd een mondkapje. Neem ook in huis de regels in acht, juist nu we weer minder buiten de deur kunnen doen. Dat betekent: per dag maximaal drie gasten thuis uitnodigen en ook daar voldoende afstand bewaren. Loop niet de kantjes ervan af, maar neem je verantwoordelijkheid. Het komt nu echt aan op eenieder van ons. En wijs anderen erop als zij een loopje nemen met de regels.

Geloof me, ook ik hoopte dat deze nieuwe maatregelen ons bespaard zouden blijven. De afgelopen maanden ben ik begonnen aan een intensieve kennismakingstocht door onze mooie stad en heb ik gelukkig al heel veel mensen kunnen zien en spreken. Helaas kan ik hier voorlopig niet mee doorgaan, terwijl ik juist met zoveel inwoners zou willen kennismaken. Maar ook ik moet me houden aan de regels.

2020 is voor ons allemaal geen gemakkelijk jaar. Veel inwoners van Den Haag missen de sociale contacten en voelen zich eenzaam. Medewerkers in de zorg maken meer uren dan ooit. Toch heeft dit jaar ons ook iets positiefs gebracht: de coronacrisis biedt ons een extra kans om echt wat te betekenen voor elkaar en daarmee voor de hele maatschappij. Hoe? Door de regels te volgen. Hoe vervelend die ook zijn. Om zo, samen, corona in bedwang te krijgen. Onder het motto: afstand houden, maar wel in contact blijven. Laten we ook de komende tijd elkaar niet uit het oog verliezen. Met elkaar komen we deze moeilijke periode te boven. Hou vol.

Jan van Zanen

burgemeester van Den Haag'”

Goudsbloemlaan: herinrichting

De Goudsbloemlaan wordt bij het winkelgebied opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn begonnen in juni 2020. De herinrichting is rond november 2020 klaar.

Veel bewoners en winkeliers vinden het verkeer in hun straat onveilig. Om deze situatie te verbeteren, worden wegen en kruisingen logischer ingericht. Ook worden de problemen bij laad- en losplekken opgelost. Daarnaast komen er onder andere bankjes op het plein en extra groen, om het gebied sfeervoller te maken.

Wat gaat er gebeuren?

  • Kruispunten worden overzichtelijker.
  • De snelheid van 30 kilometer per uur wordt geremd door verhoogde delen in de weg.
  • Er komt een breed vak om te laden en lossen (2,6 meter) zodat vrachtwagens niet (half) op de rijbaan staan.
  • Bij de uitrit van de Jumbo worden de 2 rondingen van de stoep breder gemaakt.
  • De uitrit van het openbare parkeerterrein komt recht tegenover de uitrit van de Jumbo.
  • Er komt een apart vak met bomen en groenvakken op het plein.
  • Het plein kan straks voor meer doelen worden gebruikt.
  • Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
  • Fietsnietjes – beugels om fietsen tegenaan te parkeren – zorgen ervoor dat het gebied er netter uitziet.

Bereikbaarheid en veiligheid tijdens de werkzaamheden

De gemeente en aannemer doen er alles aan om overlast tijdens de werkzaamheden te beperken. Woningen, winkels, bedrijven en het Segbroek College blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

App over de werkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de app ‘Groot onderhoud Den Haag’ van aannemer KVDM in de Appstore(externe link) voor uw Iphone of in de Play store (externe link)voor uw Android smartphone.

Wat vooraf ging

In 2014 is de Goudsbloemlaan bij het winkelgebied opnieuw ingericht om de omgeving gezelliger te maken en om de verkeersproblemen aan te pakken. Maar bewoners en winkeliers vonden het verkeer nog steeds onveilig. De gemeente heeft toen besloten om dit te verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers, het Segbroek College, wijkberaad Bloemenbuurt, de wijkagent en medewerkers van de gemeente.

Informatie

Meer informatie over de herinrichting vindt u in de vaststelling voorontwerp Goudsbloemlaan fase 2(externe link) (RIS303170). Heeft u vragen over de werkzaamheden in de Goudsbloemlaan? Stuur dan een e-mail naar goudsbloemlaanfase2@denhaag.nl.

Bron: www.denhaag.nl

Back to top