Maand: augustus 2020

Haagse stadsnatuur: mensen, dieren en planten leven naast en met elkaar

Meer insecten, een standaard natuurkansenscan bij aanpassingen in de Haagse buitenruimte, vuistregels voor leefgebieden van dieren en heuse Haagse bloemenmengsels: Den Haag heeft een nieuwe Nota Stadsnatuur. In de hele stad gaat de gemeente Den Haag de komende jaren aan de slag om stap voor stap parken, plantsoenen en andere groengebieden meer geschikt te maken voor planten en dieren. Dat staat in de nieuwe nota die met de gemeenteraad is gedeeld.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte): “Samen met de stadsecologen, hoveniers, boswachters en bewoners gaan we onze groene stad aan zee natuurrijk maken. Daar ben ik trots op, omdat we hier niet alleen wonen, maar ook leven. Juist nu de stad groeit en de zomers steeds warmer worden, is rijke natuur dichtbij huis ontzettend belangrijk. Niet alleen om te genieten, maar ook om ons van jongs af aan te realiseren hoe belangrijk het is om het te koesteren.”  

Verder verbeteren ecologische verbindingszones 

De afgelopen tien jaar is in Den Haag flink geïnvesteerd in het verbinden van groengebieden door middel van ecologische verbindingszones en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dat is goed gelukt. Dieren verplaatsen zich inmiddels via bijvoorbeeld de Haagse beekzone, de Schenkzone, de Laakzone en de Erasmuszone. Het zijn belangrijke leefgebieden voor planten en dieren geworden. Nu is het tijd voor de volgende fase: het beter beheren en inrichten van de zones. 

Wethouder Bredemeijer: “De ecologische zones vormen de groene ruggengraat van onze stad. Die zones gaan we dan ook verder verbeteren, bijvoorbeeld door voor vlinders meer zonnige, open plekjes te creëren en voor vleermuizen juist donkere, beschutte plaatsen. En door eentonige rietkragen langs oevers bloemrijk te maken. Kortom: een afwisselend stadslandschap waar insecten, kleine zoogdieren, amfibieën en vissen zich helemaal thuis voelen.” 

Natuurkansenscan en vuistregels voor leefgebieden 

Om stadsnatuur een volwaardige functie te geven ten opzichte van bijvoorbeeld woningen, wegen en andere belangrijke faciliteiten, gaat de gemeente werken met vuistregels voor zogenaamde biotopen, de leefgebieden van stadsdieren, om zo hun minimale omvang en kwaliteit te waarborgen. Nieuw is ook de natuurkansenscan die voortaan standaard wordt uitgevoerd bij elk herinrichtingsproject in de openbare ruimte. Het is een eenvoudige, snelle scan waardoor bij het aanpassen van bijvoorbeeld een pleintje wordt gekeken hoe natuurwaarden worden behouden, versterkt en uitgebreid waar mogelijk. Denk aan struiken die nectar geven of juist een schuilplekje bieden voor egels of vogels.

Wethouder Bredemeijer: “De komende jaren groeit onze bevolking flink. Al deze mensen moeten worden gehuisvest, zonder dat we natuur opofferen want daar hechten we allemaal erg aan. Met de vuistregels voor biotopen en een natuurscan voor (her)inrichtingsprojecten in de hand, willen we ervoor zorgen dat onze stad een plek blijft waar mensen met veel plezier wonen, werken én kunnen genieten van de prachtige, groene gebieden die onze stad rijk is, samen met alle dieren en planten.” 

Vijf Haagse bloemenmengsels 

Voor bloemen in de bermen staat ook een recept in de nieuwe nota. Als een berm namelijk opnieuw wordt ingezaaid, bijvoorbeeld na werkzaamheden, is het bijna altijd nodig om een bloemenmengsel te gebruiken omdat er vaak geen of te weinig zaadbronnen in de buurt zijn. Daarom hebben de Haagse stadsecologen vijf Haagse bloemenmengsels ontwikkeld zodat bij de herinrichting van bermen alleen soorten worden gebruikt die van nature in onze stad thuishoren en passen bij onze grond. 

Wethouder Bredemeijer: “We willen in onze stad zo veel mogelijk verschillende soorten bloemen laten groeien, maar dan natuurlijk wel planten die van oudsher helemaal bij onze stad horen. Dat levert niet alleen meer voedsel op voor insecten, maar zorgt ook voor een kleurrijk en herkenbaar beeld. Met deze bloemenmengsels blijven we werken aan onze eigen Haagse natuur.” 

Meer informatie: 

  • Lees hier de nieuwe nota Stadsnatuur.
  • Benieuwd naar wat de stadsecologen vinden van de nieuwe nota? Lees een interview met hen op het Haagse Groen. Dit interview kunt u tevens gebruiken voor publicatie. 
  • Bijgevoegde foto is vrij voor gebruik onder vermelding van Gemeente Den Haag.

Nieuwe burgemeester in Bloemenbuurt

Op woensdag 29 juli bracht burgemeester Jan van Zanen een bezoek aan stadsdeel Segbroek. Hij kwam ook even langs bij de Bloemenbuurt. Bestuursleden Geert van Drimmelen en Jan Vonk van Wijkberaad Bloemenbuuurt hebben de nieuwe burgemeester ontvangen. Ze hebben leuk gesproken over de wijk en de mooie Hyacinttuin bewonderd.

Altijd al willen staan in de schoenen van een kunstenaar?

Gebruik dan deze vakantie en maak je eigen kunst. In de 6 weken zomer. Dit mag echt van alles zijn. Van foto, klei, grafitti, rap, dans en ga zo maar door!

Maak van je eigen verhaal Kunst.

6 donderdagen in de zomervakantie. In september wordt jouw kunstwerk tentoongesteld met een expositie in Segbroek!

Instapniveau: geen

Kosten: geen

Meer info: Rachel 06 51 78 94 18

https://www.eventbrite.nl/o/jeugdwerk-voor-welzijn-segbroek-30620342430

Ben je onder de 18 vul dan bij het inschrijven het telefoonnummer van één van je ouders in!

Back to top