Welkom bij de Bloemenbuurt

Wijkagenda

Komende gebeurtenissen

Spreekuur wethouder Robert van Asten

26 september 2018
meer >>

Open Coffee Bloemenbuurt

2 oktober 2018
meer >>

Meet-up Den Haag Greeters

2 oktober 2018
meer >>

Mindfulness

11 oktober 2018
meer >>

Home
20-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Op 15 februari hield de gemeenteraad een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stond ook het voorstel van het college betreffende de vaststelling van het voorontwerp NoordWestelijke Hoofdroute (NWHR) van de knelpuntenaanpak Segbroeklaan op de agenda.
Uitkomst: een raadsmeerderheid (33 voor, 7 tegen) heeft op 15 februari jl. ingestemd met dit voorstel.
 
Wijkberaad Bloemenbuurt powered by The Online Factory