Welkom bij de Bloemenbuurt

Wijkagenda

Komende gebeurtenissen

Open Coffee Bloemenbuurt

6 maart 2018
meer >>

Gemeenteraadsverkiezingen

21 maart 2018
meer >>

Mindfulness

5 april 2018 19:00 tot 31 mei 2018 19:00
meer >>

Bewonersvergadering Bloemenbuurt

17 april 2018
meer >>

Home

20-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Op 15 februari hield de gemeenteraad een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stond ook het voorstel van het college betreffende de vaststelling van het voorontwerp NoordWestelijke Hoofdroute (NWHR) van de knelpuntenaanpak Segbroeklaan op de agenda.
Uitkomst: een raadsmeerderheid (33 voor, 7 tegen) heeft op 15 februari jl. ingestemd met dit voorstel.
 
Lees meer...
20-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

De Haagse Stemhulp staat sinds 12 februari online. Inmiddels is de Stemhulp al meer dan 2500 keer gedaan. U vindt de Haagse Stemhulp op www.haagsestemhulp.nl

Met de Haagse Stemhulp kan de Haagse kiezer zich inhoudelijk oriënteren bij het bepalen van de stem. De stemhulp bestrijkt met 28 stellingen de belangrijkste aspecten van het leven in onze stad. Zo zijn er stellingen over natuur, bereikbaarheid, parkeren, zorg, veiligheid, bijstand, wonen, duurzaamheid, belastingen en inspraak.

Lees meer...
20-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Op 21 maart wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Duurzaam Den Haag wil bewoners en ondernemers een podium bieden om hun ideeën onder de aandacht te brengen van lijsttrekkers (en elkaar) en mensen in de stad informeren over belangrijke duurzaamheidsthema's. Daarom organiseren we op donderdagavond 1 maart een verkiezingsbijeenkomst in het Nutshuis. Je bent van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn!

 

Lees meer...
13-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Merk je dat je vaak dingen gedachteloos doet?
Merk je dat je last hebt van stress?
Merk je dat je wordt opgeslokt door de drukte in je leven?
Merk je dat je moeite hebt om je grenzen aan te voelen?

Misschien is  Mindfulness dan wel iets voor jou!

Mindfulness staat voor opmerkzaamheid en leven met aandacht. Bij Mindfulness leer je bewust te zijn van je huidige ervaring in het hier en nu, zonder hierover te oordelen. Je komt dichter bij jezelf en leert beter om te gaan met spanningen en stress. Waar je voorheen wellicht het gevoel had geleefd te worden, ervaren mensen na een mindfulness training  weer de regie van hun eigen leven in handen te kunnen nemen.

Lees meer...
31-01-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Yvonne van Berkel is enkele jaren geleden samen met Hennie de Waard van Reine begonnen met een brei/haakclub. In december 2017 is Hennie helaas overleden, Yvonne heeft het coördineren van de breiclub overgenomen. De aanwezige dames van de club willen graag doorgaan. 

Lees meer...
31-01-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

D66 Den Haag lanceert het Meldpunt Grondwateroverlast. Door de klimaatverandering krijgt Den Haag steeds meer neerslag te verduren, terwijl de stad meer versteent. Het regenwater kan nergens heen en zoekt een weg naar onder meer kelders van woningen. “De stad schreeuwt om goede maatregelen. Daarvoor moeten we precies weten wat er speelt en waar de overlast het grootst is. We roepen inwoners van de stad op om zich te melden als zij overlast hebben door het hoge grondwaterpeil”, vertelt raadslid Anne Toeters.

Lees meer...
25-01-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Maar liefst acht elektrische deelauto's worden in gebruik genomen door bewoners in vier Haagse buurten.  De gemeente  Den Haag stimuleert het gebruik van deelauto's en heeft daarom subsidie gegeven voor de aanschaf en de opstartkosten. Daarvoor zegt de aanbieder toe om voor elke deelauto binnen een jaar minimaal 4 particuliere auto's weg te doen.

 

Lees meer...
11-01-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Hagenaars die een hulpmiddel krijgen via de Wmo kunnen vanaf 1 februari kiezen uit twee leveranciers. Ook kunnen zij op de website van de gemeente zien hoe de leveranciers scoren.

 

Lees meer...

Wijkberaad Bloemenbuurt powered by The Online Factory